คุณสมบัติ

เปรียบเทียบแต่ละเวอร์ชั่น


จำนวนเครื่องที่ใช้งาน

จำนวนคนไข้หรือลูกค้า

จำนวนพนักงาน

พื้นที่จัดเก็บข้อมูลคนไข้

การสำรองข้อมูล

พื้นที่จัดเก็บรูปภาพและเอกสาร

ข้อมูลสถิติ

ระบบการนัดหมาย

ต่อเชื่อมกับเครื่องอ่านบัตรประชาชน *

ต่อเชื่อมกับลิ้นชักเก็บเงิน *

การตรวจรักษาและห้องแพทย์

บันทึกรหัสโรคการรักษาและรหัสหัตถการ

การรับเงินจากลูกค้าจาการรักษา

เลือกการรับชำระเงิน

การรับและคืนเงินมัดจำ

การจัดการยอดค้างชำระ

บันทึกรูปภาพสำหรับการรักษา

ออกแบบฟอร์มสำหรับ ใบนัด ฉลากยา ใบรับมัดจำ และ ใบเสร็จได้เอง

แสดงรายได้และรายรับกิจการ

แสดงรายงานค่าใช้จ่ายของกิจการ

แสดงรายการคลังและค่าใข้จ่าย

ระบบจัดการคลังสินค้า

ระบบบันทึกค่าใช้จ่ายของกิจการ

แจ้งนัดหมายผ่าน sms

แจ้งนัดหมายผ่าน Line Notify

ค่าตอบแทนพนักงานและแพทย์

บันทึกคอร์สในรูปแบบรายครั้ง

บันทึกคอร์สในรูปแบบปริมาณ

คอร์สชุดและโปรแกรมทรีทเม้นต์

กำหนดแบ่งค่าตอบแทนได้

ระบบสมาชิกและวงเงิน

ระบบสมาชิกและแต้มสะสม

ต่อเชือมระบบ Line OA

ค่าใช้จ่ายในการซื้อ Credit ของ sms 

ค่าบริการแบบรายเดือน

- ต่อ 1 ผู้ใช้งาน

- พื้นที่เพิ่ม 1 GB

- สาขาเพิ่ม

ค่าบริการรายปี

- ต่อ 1 ผู้ใช้งาน

- พื้นที่เพิ่ม 1 GB

- สาขาเพิ่ม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม


การบริหารเริ่มต้น

Tulip

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ทุกวัน

1 GB

ข้อมูลภาพรวมทั้งหมด

Credit ละ 0.59 บาท

ซื้อขั้นต่ำ 5000 Credits


1,800 บาท

10 บาท

200 บาท


21,600 บาท

10,800 บาท

100 บาท

2,000 บาท

ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ขยายการทำงาน

Orchid

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ทุกวัน

3 GB

ข้อมูลภาพรวมทั้งหมด
Credit ละ 0.59 บาท

ซื้อขั้นต่ำ 5000 Credits


2,000 บาท

10 บาท

200 บาท


24,000 บาท

12,000 บาท

100 บาท

2,000 บาท

ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

บริหารครบวงจร

Rose

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ทุกวัน

5 GB

ข้อมูลภาพรวมทั้งหมด

Credit ละ 0.59 บาท

ซื้อขั้นต่ำ 5000 Credits


2,400 บาท

10 บาท

200 บาท


28,800 บาท

14,400 บาท

100 บาท

2,000 บาท

ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

WordPress Pricing Table Plugin
pricing-image

Orchid Garden

30,000 / ปี
  • ครบคุณสมบัติ Orchid
  • 5 ผู้ใช้งาน
  • พื้นที่เอกสาร 30 GB
pricing-image

Rose Garden

45,000 / ปี
  • ครบคุณสมบัติ Rose
  • 5 ผู้ใช้งาน
  • พื้นที่เอกสาร 50 GB

นัดหมายเพื่อการดูตัวอย่างโปรแกรม

ทีมงานมีความยินดีในการนำเสนอระบบเพื่อดูการทำงานของระบบ โดยสามารถนัดหมายได้ เลยค่ะ

Cliniclive ระบบคลินิกไลฟ์ ระบบบริหารงานคลินิกในคลาวด์ เพือการทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา และ อุปกรณ์

Copyrights 2023, Cliniclive

Made in Bangkok

Follow Us