ราคาค่าใช้จ่ายสำหรับระบบบริหารคลินิก

ค่าใช้จ่ายในการให้บริการสำหรับระบบบริหารคลินิก เป็นรูปแบบการรายเดือน และ รายปี

คุณสมบัติ

  • ไม่จำกัดจำนวนคนไข้
  • ไม่จำกัดจำนวนสินค้า
  • ไม่จำกัดพนักงานในระบบ
  • ฟรี การซัพพอร์ต
  • 5 GB เก็บรูปภาพและเอกสาร
  • อัพเดตระบบสม่ำเสมอ
  • ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ค่าติดตั้งครั้งแรก

ไม่มีค่าติดตั้งโปรแกรม สามารถเพิ่มใช้งานโปรแกรมได้ทันที

กรณีเพิ่มสาขา

สามารถเพิ่มสาขาได้ โดยมีค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 200 บาทต่อสาขา หรือ 2,000 ต่อปี ต่อสาขา

กรณีต้องการพื้นที่เก็บรูปเพิ่ม

สามารถซื้อพื้นที่ในการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมได้ เดือนละ 10 บาทต่อ 1 GB หรือ ปีละ 100 บาท ต่อ 1 GB ตามเงือนไขชำระ

ระยะเวลาการใช้งาน

ระบบคิดตามจำนวนระยะเวลาการใช้งานโดยใข้งานเป็นแบบ รายเดือน หรือ รายปี และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ หากมีการต่ออายุเมื่อสิ้นสุดการใช้งาน

การต่ออายุการใช้งาน

สามารถต่ออายุการใข้งานกับทางบริษัท และหากไม่ต่ออายุ แต่ก่อนวันลบข้อมูล 15 วัน สามารถต่ออายุ ได้และอายุการใช้งานจะเริ่มนับ ณ วันที่ ต่ออายุ

กรณีสั่งซื้อเพิ่มเติม

กรณีที่สั่งซื้อในรายเดือน สามารถสั่งซื้อเพิ่มได้ทันทีโดยราคาเป็นราคาต่อเดือน แม้ว่าจะเป็นสั่งซื้อระหว่างเดือน

กรณีที่สั่งซื้อแบบรายปีอยู่ เมื่อมีการสั่งซื้อเพิ่มจะคำนวณตามเดือนที่เหลืออยู่เพื่อให้สิ้นสุดวันทีเดี่ยวกับการสั่งซื้อครั้งแรก

กรณียกเลิกการใช้งาน

สามารถแจ้งยกเลิกได้ และระบบจะทำการลบข้อมูลทั้งหมด หลังจากแจ้งยกเลิก หรือไม่ได้ชำระเงิน เป็นเวลา 15 วัน

นัดหมายเพื่อการดูตัวอย่างโปรแกรม

ทีมงานมีความยินดีในการนำเสนอระบบเพื่อดูการทำงานของระบบ โดยสามารถนัดหมายได้ เลยค่ะ

Cliniclive ระบบคลินิกไลฟ์ ระบบบริหารงานคลินิกในคลาวด์ เพือการทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา และ อุปกรณ์

© 2024, Cliniclive

Made in Bangkok

ระบบโปรแกรมของเรา

Contact Us