คุณสมบัติ

เปรียบเทียบแต่ละเวอร์ชั่น


จำนวนเครื่องที่ใช้งาน

จำนวนคนไข้หรือลูกค้า

จำนวนพนักงาน

พื้นที่จัดเก็บข้อมูลคนไข้

การสำรองข้อมูล

พื้นที่จัดเก็บรูปภาพและเอกสาร

ข้อมูลสถิติ

ระบบการนัดหมาย

ต่อเชื่อมกับเครื่องอ่านบัตรประชาชน *

ต่อเชื่อมกับลิ้นชักเก็บเงิน *

การตรวจรักษาและห้องแพทย์

บันทึกรหัสโรคการรักษาและรหัสหัตถการ

การรับเงินจากลูกค้าจาการรักษา

เลือกการรับชำระเงิน

การรับและคืนเงินมัดจำ

การจัดการยอดค้างชำระ

บันทึกรูปภาพสำหรับการรักษา

ออกแบบฟอร์มสำหรับ ใบนัด ฉลากยา ใบรับมัดจำ และ ใบเสร็จได้เอง

แสดงรายได้และรายรับกิจการ

แสดงรายงานค่าใช้จ่ายของกิจการ

แสดงรายการคลังและค่าใข้จ่าย

ระบบจัดการคลังสินค้า

ระบบบันทึกค่าใช้จ่ายของกิจการ

การบันทึกและตัดคอร์สรายครั้ง

กำหนดค่าตอบแทนผู้ขาย

การบันทึกและตัดคอร์สปริมาณ

กำหนดค่าตอบแทนแพทย์

กำหนดค่าตอบแทนผู้ทำ

ระบบสมาชิก

ระบบสะสมแต้ม

ค่าใช้จ่ายในการซื้อ Credit ของ sms 

ค่าบริการแบบรายเดือน

- ผู้ใช้งาน

- พื้นที่เพิ่ม 1 GB

- สาขาเพิ่ม

ค่าบริการรายปี

- ผู้ใช้งาน

- พื้นที่เพิ่ม 1 GB

- สาขาเพิ่ม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม


การบริหารเริ่มต้น

Tulip

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ทุกวัน

1 GB

ข้อมูลภาพรวมทั้งหมดYour text

Credit ละ 0.59 บาท

ซื้อขั้นต่ำ 5000 Credits


799 บาท

9 บาท

199 บาท


9,588 บาท

7,999 บาท

99 บาท

1,999 บาท

ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ขยายการทำงาน

Orchid

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ทุกวัน

3 GB

ข้อมูลภาพรวมทั้งหมด

Credit ละ 0.59 บาท

ซื้อขั้นต่ำ 5000 Credits


899 บาท

9 บาท

199 บาท


10,788 บาท

8,999 บาท

99 บาท

1,999 บาท

ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

บริหารครบวงจร

Rose

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ทุกวัน

5 GB

ข้อมูลภาพรวมทั้งหมด

Credit ละ 0.59 บาท

ซื้อขั้นต่ำ 5000 Credits


1,299 บาท

9 บาท

199 บาท


15,588 บาท

12,999 บาท

99 บาท

1,999 บาท

ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

นัดหมายเพื่อการดูตัวอย่างโปรแกรม

ทีมงานมีความยินดีในการนำเสนอระบบเพื่อดูการทำงานของระบบ โดยสามารถนัดหมายได้ เลยค่ะ

Cliniclive ระบบคลินิกไลฟ์ ระบบบริหารงานคลินิกในคลาวด์ เพือการทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา และ อุปกรณ์

Copyrights 2021, Cliniclive

Made in Bangkok