ข้อมูลคนไข้

บันทึกข้อมูลบนระบบคลาวด์

ข้อมูลคนไข้บันทึกบนระบบคลาวด์ให้ง่ายในการตรวจสอบและติดตามผลการรักษา

บันทึกข้อมูลด้วยบัตรประชาชน

บันทึกข้อมูลด้วยเครื่องอ่านบัตรประชาชนให้ง่ายและสะดวกแก่เจ้าหน้าที่คลินิก ใช้งานได้ทั้ง Windows และ MacOS

การรักษา

อาการเบื้องต้นและการรักษา

บันทึกอาการเบื้องต้นในการรักษาเพื่อ พร้อมเก็บเป็นประวัติเพื่อการเรียกดูในอนาคต

ภาพและเอกสาร

เพิ่มการบันทีกภาพ หรือภาพวาด ของคนไข้ พร้อมเครื่องมือการเปรียบเทียบก่อนและหลังการรักษา

สินค้า ยา และคลัง

ตรวจสอบยอดคงเหลือ

ระบบบันทึกและตรวจสอบยอดคงเหลือ สำหรับการสั่งแต่ละครั้งเพื่อให้การรักษาที่ถูกต้องเพิ่มขึ้น

การสั่งซื้อและคลังสินค้า

ระบบมาพร้อมระบบการสั้งซื้อ การรับสินค้าและยา พร้อมระบบการตรวจสอบยอดคงเหลือ และ ต้นทุนคงเหลือได้ทันที

การนัดหมายและตารางนัด

กำหนดนัดหมายล่วงหน้า

กำหนดการนัดหมายล่วงหน้าได้ทันที พร้อมการตรวจสอบช่วงเวลาว่างของแพทย์ให้อัตโนมัติ

ตารางนัดหมาย

แสดงการนัดหมายในแต่ละวันของคนไข้ พร้อมระบบส่งแจ้งเตือนการนัด ผ่าน sms หรือ line notify

จัดการคอร์สทรีทเม้นต์

คอร์สทรีทเม้นต์

บันทึกและแสดงยอดรายการคอร์สที่คงเหลือสำหรับคนไข้ ทำให้ง่ายในการใช้งาน

รูปแบบคอร์ส

กำหนดรูปแบบคอร์สให้สอดคล้องการระบบคลินิกที่ใช้งานไ้ดอย่างหลากหลาย ทั้งในรูปแบบครั้งและปริมาณ

สถิติและรายงาน

ข้อมูลสถิติ

แสดงข้อมูลสถิติพร้อมใช้เพื่อให้แพทย์ และ ผู้บริหารดูข้อมูลได้ทันที

รายงาน

รายงานรายได้ รายรับ ต้นทุน คลังสินค้า เพื่อการตรวจสอบได้ทันที

ทีมงาน

ผู้ใช้งาน

กำหนดประเภทและสิทธิการใช้งานของทีมงานภายในคลินิกได้ในแต่ละประเภทแบบยืนหยุ่น

ประเภทของพนักงาน

กำหนดประเภทของพนักงานเพื่อให้แสดงตามประเภทให้เพื่อผลตอบแทนที่กำหนด

นัดหมายเพื่อการดูตัวอย่างโปรแกรม

ทีมงานมีความยินดีในการนำเสนอระบบเพื่อดูการทำงานของระบบ โดยสามารถนัดหมายได้ เลยค่ะ

Cliniclive ระบบคลินิกไลฟ์ ระบบบริหารงานคลินิกในคลาวด์ เพือการทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา และ อุปกรณ์

Copyrights 2021, Cliniclive

Made in Bangkok