เชื่อมระบบ LINE OA

แจ้งการนัดหมาย

แจ้งการนัดหมายของคนไข้ผ่านระบบ LINE OA ที่คนไข้ใช้งานกับกับคลินิกได้ทันที

บัตรคนไข้

คนไข้สามารถแสดงบัตรคนไข้ผ่านทางระบบ LINE OA ได้ทันที ช่วยลดการคีย์ข้อมูลของเจ้าหน้าที่

ตรวจสอบนัดหมาย

คนไข้ตรวจสอบนัดหมายล่วงหน้าได้ด้วยตนเองผ่านระบบ LINE OA

ตรวจสอบคอร์สคงเหลือ

คนไข้สามารถตรวจสอบคอร์สคงเหลือได้ด้วยตนเองผ่านระบบ LINE OA

ข้อมูลคนไข้

บันทึกข้อมูลด้วยบัตรประชาชน

บันทึกข้อมูลด้วยเครื่องอ่านบัตรประชาชนให้ง่ายและสะดวกแก่เจ้าหน้าที่คลินิก ใช้งานได้ทั้ง Windows และ MacOS

ประวัติการรักษา

แสดงและทวนสอบประวัติการรักษาของคนไข้แต่ละคนไข้ให้แสดง ได้สะดวกรวดเร็วขึ้น

ค้นหาคนไข้ง่ายและสะดวก

สามารถคนไข้คนไข้ได้สะดวก ด้วยการค้นจาก ชื่อ รหัส เบอร์โทรศัพท์ หรือจะเป็นบัตรประชาชน และ Digital Card ผ่าน LINE OA

บันทึกการรักษา

อาการเบื้องต้นและการรักษา

บันทึกอาการเบื้องต้นในการรักษาเพื่อ พร้อมเก็บเป็นประวัติเพื่อการเรียกดูในอนาคต

สั่งรายยาและค่ารักษา

เลือกสั่งรายการยาและการรักษา พร้อมเลือกวิธีใช้ยาหรือการรักษาได้ทันที พร้อมระบบทำการตัดสต๊อกเมื่อสั่งรายการให้ทันที

ภาพและเอกสาร

เพิ่มการบันทีกภาพ หรือภาพวาด ของคนไข้ พร้อมเครื่องมือการเปรียบเทียบก่อนและหลังการรักษา

สินค้า ยา และคลัง

ตรวจสอบยอดคงเหลือ

ระบบบันทึกและตรวจสอบยอดคงเหลือ สำหรับการสั่งแต่ละครั้งเพื่อให้การรักษาที่ถูกต้องเพิ่มขึ้น

การสั่งซื้อและคลังสินค้า

ระบบมาพร้อมระบบการสั้งซื้อ การรับสินค้าและยา พร้อมระบบการตรวจสอบยอดคงเหลือ และ ต้นทุนคงเหลือได้ทันที

การนัดหมายและตารางนัด

กำหนดนัดหมายล่วงหน้า

กำหนดการนัดหมายล่วงหน้าได้ทันที พร้อมการตรวจสอบช่วงเวลาว่างของแพทย์ให้อัตโนมัติ

ตารางนัดหมาย

แสดงการนัดหมายสำหรับแพทย์ ในแต่วัน สัปดาห์ หรือ เดือน เพื่อการวางแผนล่วงหน้าได้ง่ายขึ้น

แจ้งนัดหมาย

แจ้งนัดหมายคนไข้ ผ่านระบบ sms หรือ LINE NOTIFY และ LINE OA

จัดการคอร์สทรีทเม้นต์

คอร์สทรีทเม้นต์

บันทึกและแสดงยอดรายการคอร์สที่คงเหลือสำหรับคนไข้ ทำให้ง่ายในการใช้งาน

รูปแบบคอร์ส

กำหนดรูปแบบคอร์สให้สอดคล้องการระบบคลินิกที่ใช้งานไ้ดอย่างหลากหลาย ทั้งในรูปแบบครั้งและปริมาณ

คำนวณค่าตอบแทน

สามารถบันทึกค่าตอบแทน สำหรับพนักงานขาย และพนักงานผู้ทำ (Therapist) ช่วยการคำนวณค่าตอบแทนง่ายขึ้น

บันทึกภาพก่อนและหลัง

สามารถบันทึกภาพก่อนและหลังการรักษา พร้อมภาพการรักษาในแต่ละครั้งเพื่อการเปรียบเทียบได้สะดวกขึ้น

สถิติและรายงาน

ข้อมูลสถิติ

แสดงข้อมูลสถิติพร้อมใช้เพื่อให้แพทย์ และ ผู้บริหารดูข้อมูลได้ทันที

รายงาน

รายงานรายได้ รายรับ ต้นทุน คลังสินค้า เพื่อการตรวจสอบได้ทันที

ทีมงานและผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งาน

กำหนดประเภทและสิทธิการใช้งานของทีมงานภายในคลินิกได้ในแต่ละประเภทแบบยืนหยุ่น

ประเภทของพนักงาน

กำหนดประเภทของพนักงานเพื่อให้แสดงตามประเภทให้เพื่อผลตอบแทนที่กำหนด

นัดหมายเพื่อการดูตัวอย่างโปรแกรม

ทีมงานมีความยินดีในการนำเสนอระบบเพื่อดูการทำงานของระบบ โดยสามารถนัดหมายได้ เลยค่ะ

Cliniclive ระบบคลินิกไลฟ์ ระบบบริหารงานคลินิกในคลาวด์ เพือการทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา และ อุปกรณ์

© 2024, Cliniclive

Made in Bangkok

Our applications

Contact Us