Save time. Be smart. Grow your clinic.

ระบบบริหารคลินิกที่ทันสมัย, สะดวก, และปลอดภัย เพื่อประสิทธิภาพในการดูแลคนไข้ ให้ดียิ่งขึ้น
Cliniclive ระบบบริหารคลินิก #1

เชื่อมระบบ LINE OA

แจ้งการนัดหมาย

แจ้งการนัดหมายของคนไข้ผ่านระบบ LINE OA ที่คนไข้ใช้งานกับกับคลินิกได้ทันที

บัตรคนไข้

คนไข้สามารถแสดงบัตรคนไข้ผ่านทางระบบ LINE OA ได้ทันที ช่วยลดการคีย์ข้อมูลของเจ้าหน้าที่

ตรวจสอบนัดหมาย

คนไข้ตรวจสอบนัดหมายล่วงหน้าได้ด้วยตนเองผ่านระบบ LINE OA

ตรวจสอบคอร์สคงเหลือ

คนไข้สามารถตรวจสอบคอร์สคงเหลือได้ด้วยตนเองผ่านระบบ LINE OA

Designed and built for
clinics just like yours.

Medical Record

บันทึกข้อมูลประวัติคนไข้ ด้วยการบันทึกอาการ สัญญานชีพ พร้อมดึงข้อมูลผ่านเครื่องอ่านบัตรประชาชน บน Windows และ MacOS

Inventory Control

ระบบควบคุมสินค้าและยา ที่มาพร้อมตั้งแต่การสั่งซื้อ การรับเข้า การบันทึกวันหมดอายุ และการตัดสต๊อกทันที่มีการขาย

Images and Documents

ช่วยการบันทึกภาพและเอกสาร เพื่อการบันทึกเอกสารและรูปภาพ ที่การบันทึกการรักษาให้สมบุรณ์ยิ่งขึ้น

Appointment

ช่วยในการบันทึกการนัดหมายในสามารถบันทึกและติดตามการนัดหมายได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น พร้อมการส่งแจ้งนัดหมายผ่านระบบ sms และ line notify

Medical Certificate

สามารถพิมพ์ใบรับรองแพทย์ให้แก่คนไข้ได้ ไม่ว่าจะเป็นการรับรองตรวจรักษา หรือ ราชการ และสามารถออกแบบเพิ่มได้ด้วยตนเอง

Treatment Course

บันทึการใช้ คอร์สทรีทเม้นต์ ของคนไข้ ทั้งในรูปแบบจำนวนครั้ง ปริมาณ พร้อมการกำหนดเวลาสิ้นสุด และสร้างคอร์สชุดได้ทันที

Member and Points

กำหนดรูปแบบ สมาชิก เพื่อการสะสมแต้มเพื่อการส่งเสริมการมาใช้บริการของคนไข้ได้อย่างต่อเนื่อง

Branch Control

รองรับการทำงานหลายสาขา ที่ทำให้คนไข้สามารถรักษาได้ในสาขาของคลินิกได้ทุกสาขา พร้อมดูประวัติตามสาขาได้

Payments

สามารถบันทึกการรับเงินได้หลายรูปแบบพร้อมกัน ทั้งในส่วนของ เงินสด บัตรเครดิต และเงินโอน

Message

ช่วยในการติดต่อกับลูกค้าหรือคนไข้ด้วยสะดวก ด้วยระบบการส่งผ่าน sms หรือ การส่งผ่าน line notify

Report & Dashboard

รายงานและข้อมูลสถิติพร้อมใช้เพื่อการตรวจสอบ และ การวางแผนงานได้อย่างครอบคลุม เพื่อการดำเนินงานคลินิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Access Control

รองรับการกำหนดสิทธิของผู้ใช้งานแยกตาม กลุ่มประเภทได้ ช่วยให้ผู้ดูแลระบบกำหนดสิทธิ ได้อย่างเหมาะสมกับแต่ละประเภทของคลินิก

นัดหมายเพื่อการดูตัวอย่างโปรแกรม

ทีมงานมีความยินดีในการนำเสนอระบบเพื่อดูการทำงานของระบบ โดยสามารถนัดหมายได้ เลยค่ะ

Cliniclive ระบบคลินิกไลฟ์ ระบบบริหารงานคลินิกในคลาวด์ เพือการทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา และ อุปกรณ์

© 2024, Cliniclive

Made in Bangkok

Our applications

Contact Us