Clinic System Online

ระบบคลินิกออนไลน์

Anytime, Anywhere. Any devices.

เริ่มต้นทดลองใช้งาน ฟรี 7 วัน

Track Patient, Sales & inventory Management

ระบบบริหารงานคลินิกใหม่ ออกแบบสำหรับงานแพทย์ คลินิกทั่วไป และคลินิกความงาม

Cloud-Centric CMS

Cloud-based Clinic Management System

บริหารจัดการด้วยความสะดวก

Clinic Chain Optimization

Integrating chain of clinics with Cliniclive System

คนไข้สามารถเลือกบริการได้ทุกสาขา

Build culture Control

ClinicLive system for control of access

จัดการการเข้าใช้งานของผู้ใช้งาน

patient Treatment & History

บันทึกข้อมูลการรักษาสำหรับคนไข้แต่ละคน พร้อมข้อมูลประวัติเพื่อติดตามการรักษาได้อย่างมั่นใจและครบถ้วน

Medical Treatment

บันทึกการรักษา อาการเบื้องต้น การแพ้ยาและโรคประจำตัว พร้อมบันทึกรายการค่ารักษา

Medical History

แสดงประวัติการรักษาที่ผ่านมาของคนไข้ พร้อมภาพถ่าย เพื่อการวินิจฉัย และเปรียบเทียบการรักษาในอดีตถึงปัจจุบัน

Communication

ช่วยการสื่อสารกับคนไข้ได้อย่างครอบคลุม เรื่องการแจ้งนัดหมาย และการแจ้งเมือถึงคิวการรักษา

Appointments

การแจ้งการนัดหมายกับคนไข้ เพื่อให้คนไข้สามารถรับการรักษาได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

Queue Alert

แจ้งการรักษา เพื่อถึงคิว ช่วยให้คนไข้ ไม่จำเป็นต้องรอภายในคลินิกให้เสียเวลา

All-in stock Inventory

ระบบจัดการงานด้านสต๊อกสินค้าและรายงานยา อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ด้วยระบบแจ้งเตือน การจัดการ และ รายงาน

Stock Alert

การแจ้งและรายงานสินค้าและยาที่ใกล้หมด พร้อมรายการที่ใกล้หมดอายุ และรายงานรายละเอียดเพื่อการตรวจสอบ

Management and Report

พร้อมการจัดการตั้งแต่การสั่งซื้อ การรับสินค้า การส่งคืนผู้จำหน่าย และการตรวจสอบนับสต๊อก และการายงานที่กำหนด

Dashboard metrics & Performance Reports

ช่วยการติตตาม ผลการดำเนินงานสำหรับภายในคลินิก เพื่อการดูและติดตามสถานะและผลการดำเนินของคลินิก

Dashboard

แสดงข้อมูลสถิติ ผลการดำเนินงาน และสถานะของคลินิก เพื่อการตัตสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

Reports

ครอบคลุมรายงานสำหรับคลินิกทั้งในส่วนของ รายได้ ค่าตอบแทน รายรับ สต๊อกสินค้า และสถิติ 

Interface-Rich Clinic Systems & New face

โปรแกรม ClinicLive ออกแบบพร้อมการใช้งานและคุณสมบัติ ให้ครบถ้วนพร้อมหน้าจอการใช้งานที่ทันสมัยใหม่ เพื่อการใช้งานที่สะดวกและง่ายดายยิ่งขึ้น

Patient Profile

บันทึกข้อมูลคนไข้ จากเครื่องอ่านบัตรประชาชน ได้อย่างรวดเร็ว

Medical Records

เจ้าหน้าที่สามารถบันทึกข้อมูลสัญญาณชีพ และแพทย์บันทึกการรักษาอย่างเป็นระบบ

Lab and Xray

สามารถบันทึกผลทางแล็บและเอ็กซเรย์เพื่อติตตามผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Payment Services

เลือกการชำระเงิน ได้หลายรูปแบบ ทั้งเงินสด บัตรเครดิต และเงินโอน

Account Tracking

บันทึกและติดตามจากลูกค้า ที่มียอดค้างชำระกับคลินิก

Inventory Management

บริหารสต๊อกสินค้า ด้วยระบบการสั่งซื้อ การรับ พร้อมการบันทึกและอนุมัติ

Allergy Memo

บันทึกการแพ้ยาและโรคประจำตัวของคนไข้ พร้อมแสดงเมื่อสั่งยา

Picture Camparing

สามารถเปรียบเทียบภาพ ก่อนและหลังการรักษาได้ถึง 4 ภาพ

Waiting Room

ระบบการรอการรับการรักษา เพื่อช่วยให้การจัดคิวง่ายขึ้น

Incentive Provision

กำหนดและบันทึกข้อมูลค่าตอบแทนสำหรับพนักงานที่ให้การดูแล และการรักษา

Treatment Courses

บันทึกและติดตามคอร์สทรีทเม้นท์ สำหรับลูกค้าที่ได้ซื้อไว้อย่างง่ายได้

Image Management

บันทึกรูปภาพของคนไข้ ตามแต่ละประเภท พร้อมการเปรียบเทียบก่อนและหลัง

SMS Messaging

ช่วยการแจ้งเตือนการนัดหมาย และประกาศจากคลินิก ด้วยระบบส่ง sms

Appointments Schedule

จัดการงานนัดหมาย ของคลินิกในขั้นตอนเดียว เพื่อช่วยในการดูแลนัดง่ายขึ้น

Performance Metrics

รายงานข้อมูลสถิติเพื่อการ ตรวจสอบสถานะ และการผลการดำเนินงานของคลินิก

Doctor Schedule

กำหนดตารางเวลาการทำงานของแพทย์ เพื่อช่วยการนัดหมายสะดวกยิ่งขึ้น

Clinic Operation

กำหนดและตั้งระยะเวลาการเปิดและปิดของคลินิกเพื่อการนัดหมายของคนไข้

Clinic Setup

กำหนดข้อมูลเบื้องต้นของ คลินิก และข้อมูลแต่ละสาขาได้

Medical Label

สามารถกำหนดวิธีใช้ หรือ รับประทาน พร้อมพิมพ์ฉลากยาให้คนไข้ได้จากระบบ

Medical Certificate

พิมพ์ใบรับรองแพทย์สำหรับคลินิก และตามมาตรฐานของแพทย์สภา

Pregnancy Calculator

บันทีกข้อมูลการตั้งครรภ์ และช่วยคำนวณอายุครรภ์สำหรับคนไข้ได้ทันที

Patient Alert

แจ้งเตือนข้อมูลสำหรับ คนไข้ แต่ละคนเพื่อการช่วยจำของผู้ใช้งาน

Reward Program

กำหนดกและจัดสรรการบันทึกแต้มสะสมให้กับลูกค้าเพื่อการใช้บริการสม่ำเสมอ

Telehealth

นัดหมายเพื่อการดูแลคนไข้ผ่านทาง Video Call โดยคนไข้จากที่บ้าน

Expense Records

บันทึกค่าใช้จ่ายสำหรับคลินิกภายในได้ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และ ค่าใช้จ่ายเบ็ตเตล็ด

Form Designer

สามารถออกแบบ และสร้างแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน และใบรับรองแพทย์ได้เอง

Access Control

กำหนดกลุ่มสิทธิเพื่อกำหนดการเข้าใช้งานของผู้ใช้ ได้ด้วยตนเอง

Affordable Pricing Plans

รายละเอียดรุ่นและราคาสำหรับการใช้งานระบบ คลินิกไลฟ์ ClinicLive ราคารายเดือนและปี 

ราคารายเดือน
ราคารายปี

Tulip

บริหารคลินิกทั่วไป
฿599 / ผู้ใช้งาน
 • จำนวนคนไข้ไม่จำกัด
 • ฟรี พื้นที่จัดเก็บเอกสาร 1 GB
 • ระบบนัดหมาย
 • แจ้งเตือน SMS และ Line
 • ข้อมูลสถิติ (Dashboard)
 • บันทึกการรักษา
 • การชำระเงิน
 • การบริหารสต๊อก
 • ค่าใช้จ่ายภายใน
 • บันทึกภาพคนไข้
 • รายงานการดำเนินงาน
 • คอร์สทรีทเม้นท์
 • คำนวณค่าตอบแทน
 • ระบบสะสมแต้ม

Rose

บริหารคลินิกครบวงจร
฿1,199 / ผู้ใช้งาน
 • จำนวนคนไข้ไม่จำกัด
 • ฟรี พื้นที่จัดเก็บเอกสาร 5 GB
 • ระบบนัดหมาย
 • แจ้งเตือน SMS และ Line
 • ข้อมูลสถิติ (Dashboard)
 • บันทึกการรักษา
 • การชำระเงิน
 • การบริหารสต๊อก
 • ค่าใช้จ่ายภายใน
 • บันทึกภาพคนไข้และเปรียบเทียบ
 • รายงานการดำเนินงาน
 • รูปแบบคอร์สครั้งและปริมาณ
 • ค่าตอบแทนผู้ขาย ผู้ทำ และแพทย์
 • ระบบสะสมแต้ม

Tulip

บริหารคลินิกทั่วไป
฿5,999 / ผู้ใช้งาน
 • จำนวนคนไข้ไม่จำกัด
 • ฟรี พื้นที่จัดเก็บเอกสาร 1 GB
 • ระบบนัดหมาย
 • แจ้งเตือน SMS และ Line
 • ข้อมูลสถิติ (Dashboard)
 • บันทึกการรักษา
 • การชำระเงิน
 • การบริหารสต๊อก
 • ค่าใช้จ่ายภายใน
 • บันทึกภาพคนไข้
 • รายงานการดำเนินงาน
 • คอร์สทรีทเม้นท์
 • คำนวณค่าตอบแทน
 • ระบบสะสมแต้ม

Rose

บริหารคลินิกครบวงจร
฿11,999 / ผู้ใช้งาน
 • จำนวนคนไข้ไม่จำกัด
 • ฟรี พื้นที่จัดเก็บเอกสาร 5 GB
 • ระบบนัดหมาย
 • แจ้งเตือน SMS และ Line
 • ข้อมูลสถิติ (Dashboard)
 • บันทึกการรักษา
 • การชำระเงิน
 • การบริหารสต๊อก
 • ค่าใช้จ่ายภายใน
 • บันทึกภาพคนไข้และเปรียบเทียบ
 • รายงานการดำเนินงาน
 • รูปแบบคอร์สครั้งและปริมาณ
 • ค่าตอบแทนผู้ขาย ผู้ทำ และแพทย์
 • ระบบสะสมแต้ม

What Our Clients Speak About Us!

ส่วนหนึ่งของผู้ที่ได้ลองใช้งานระบบบริหารงานคลินิก ClinicLive ของเรา

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กิจการควรรู้

 • 1 min read
ข่าวสารในปัจจุบัน มีเรื่องการขโมยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า หรือ ข้อมูลส่วนตัวของคนไข้ ออกมาเป็นระยะ ทั้งในต่างประเทศและประเทศไทย และหลายธุรกิจ ตั้งแต่ การท้องเที่ยว โรงพยาบาล...

ประโยชน์ในการใช้ การแพทย์ทางไกล (Telehealth) ในการดูแลคนไข้และลูกค้า

 • 1 min read
ด้วยสถานะการระบาดของไวรัส Covid-19 ตั้งแต่ 2562 หลายธุรกิจจำเป็นต้องมีการปรับตัว และ ทำให้การดำเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่ New Normal เกิดขึ้น...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial