3 ข้อดี ระบบ Cloud Computing

เชื่อว่า ทุกคน ได้มีการใช้งาน ระบบ Cloud Computing ทุกวัน โดยที่บางท่านทราบแล้ว และบ้างท่านยังไม่ทราบ เช่น การใช้งานในระบบ Facebook, Google , iCloud, Line หรือ Tik Tok หากเราจะนำรับการทำงานหรือระบบ Cloud Computing มาใช้งานกับการทำงานของเรา หรือในองค์กรของเรา ข้อดีในการใช้งาน 3 ข้อหลัก คือ

1. การลดต้นทุนด้านอุปกรณ์ และ ซอฟต์แวร์

ในการเริ่มต้นการทำงานหรือการใช้งานภายในองค์การ จำเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ เครื่องเซิร์ฟเวอร์ เพื่อการประมวลผลการทำงาน และ เครื่องคอมพิวเตอร์ และ เครื่องเซิร์ฟเวอร์ ดังกล่าวก็จะมีอายุการใช้งและต้องปรับระบบอยู่สม่ำเสมอ ดังนั้น แต่หากเราใช้งาน Cloud Computing เครื่องมือดังกล่าวก็ลดคำจำเป็นลง และ อาจไม่ต้องใช้งานอีกเลย นอกจากนี้ อุปกรณ์ที่ใช้งาน นอกจากคอมพิวเตอร์ เราก็สามารถใช้งาน โดยใช้เครื่อง Tablet หรือ โทรศัพท์ เคลือนที่ ได้อีกด้วย ทำให้งานได้สะดวกและง่ายขึ้น นอกจากนี้ ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าลิขสิทธิ์ ก็จะลดลงหรือไม่จำเป็นต้องจ่ายอีกเลย

2. มีความยืดหยุ่นในการทำงาน

เนื่องจาการทำงานในรูปแบบ Cloud Computing การคำนวณและการประมวลผลจะอยู่บนระบบส่วนกลาง ทำให้การใช้งาน สามารถใช้งานได้ที่ใดก็ได้ ที่ผ่านการรับรอง ซึ่งสอดคล่องกับการทำงานในรูปแบบ Work from anywhere ที่เราจะสามารถทำได้จากทุกที่ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น

3. ลดขั้นตอนการดำเนินเมื่อเริ่มระบบ

การ Set Up หรือการเริ่มระบบใหม่ หากเป็นการทำงานในรูปแบบเดิม ก็มีความจำเป็นในการวางแผนในส่วนของการติดตั้งคอมพิวเตอร์ การลงระบบปฎิบัติการ การลงระบบโปรแกรมที่จำเป็น หรือการต่อเชื่อมและทดสอบระบบเครือข่าย ซึ่งต้องใช้เวลาในการดำเนินนาน หรือ ต้องมีการวางแผนที่ดี หากเราใช้ระบบ Cloud Computing ก็จะช่วยลดการดำเนินงานขั้นต้นนี้ไปได้ และ มุ่งในเรื่องการ บันทึกข้อมูลตั้งต้นในระบบเพื่อเริ่มต้นการใช้งานได้ทันที หากองค์กรที่พิจารณาจะเริ่มระบบใหม่ หรือต้องเปลี่ยนแปลงระบบเดิม ระบบ Cloud Computing จึงเป็นระบบที่ทางเลือกทีดีในการทำงาน และอาจจะเป็นขั้นหลักในอนาคตอันใกล้นี้

Share :

EAC9AC2B-95D6-4300-9A70-619387349DF3
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กิจการควรรู้
10 September 2021
Telehealth
ประโยชน์ในการใช้ การแพทย์ทางไกล (Telehealth) ในการดูแลคนไข้และลูกค้า
03 September 2021
cloud-computing
3 ข้อดี ระบบ Cloud Computing
01 September 2021
reward-program
Royalty Program เพื่อสร้างรายได้และลดค่าใช้จ่าย
23 August 2021
cliniclive-covid
การนำระบบคลินิกมาใช้ในช่วงโควิทอย่างมีประสิทธิภาพ
30 June 2021
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial